Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Nagroda i wyróżnienie dla Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych

W grudniu 2020 roku Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu wzięło udział w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych. W kategorii „Założenia do projektów scaleń gruntów przewidzianych do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe", poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego PROW 2014-2020" zajęło I miejsce za opracowanie pt.: „Założenia do projektu scalenia gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki" (spośród 7 zgłoszonych obiektów), natomiast w kategorii „Projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2017-2019" otrzymało wyróżnienie za „Projekt scalenia gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski" (spośród 14 zrealizowanych obiektów).

Celem prac scaleniowych jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez szereg zabiegów urządzeniowo-rolnych, z których najważniejsze to:

  • poprawa struktury obszarowej gospodarstw i rozłogu gruntów (w procesie scalenia uzyskuje się działki większe, o kształcie korzystniejszym do upraw mechanicznych, położone optymalnie względem siedliska),
  • poprawa infrastruktury drogowej (kształtowanie sieci drogowej poprzez likwidację zbędnych dróg, tworzenie nowych odcinków, poszerzenie pasów drogowych pod przyszłe inwestycje oraz przebudowę dróg do standardu zapewniającego wygodę i trwałość użytkowania),
  • inwestycje w zakresie tzw. małej retencji i zadrzewień przydrożnych (z uwzględnieniem gatunków miododajnych) jako elementów istotnych dla przeciwdziałania zjawiskom suszy oraz braku owadów zapylających rośliny.
     

Założenia do projektu scalenia gruntów wsi Niedźwiedzice

Założenia do projektu scalenia gruntów to dokument wymagany przy ubieganiu się o pomoc finansową na scalenie gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. Podstawowe dane o obiekcie: powierzchnia obszaru scalenia 1274 ha, 95 gospodarstw rolnych, 224 uczestników scalenia, liczba działek przed scaleniem 1404, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 9,4 ha, średnia liczba działek w gospodarstwie 8,5. Zakłada się zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie oraz zwiększenie ich powierzchni, budowę i przebudowę 7,27 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych (1,35 km - budowa, 5,92 km - przebudowa), nasadzenia 5,22 km drzew i krzewów wzdłuż modernizowanych dróg, budowę trzech zbiorników odparowujących, wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej pod miejsca wypoczynku i rekreacji.

 

Projekt scalenia gruntów wsi Naratów

Scalenie gruntów zrealizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa w 2 etapach: opracowanie projektu scalenia gruntów (dokumentacji geodezyjno-prawnej) oraz zagospodarowanie poscaleniowe (rekultywacja gruntów i przebudowa dróg). Podstawowe dane o obiekcie: powierzchnia obszaru scalenia 699,4471 ha, 48 gospodarstw rolnych, 184 uczestników scalenia.
W wyniku scalenia gruntów zmniejszono liczbę działek w obrębie z 729 do 318 oraz średnią liczbę działek w gospodarstwie z 8,2 do 3,1. Przebudowano 4 drogi dojazdowe do gruntów rolnych o łącznej długości 4,2 km (wzdłuż dróg 3,3 km nasadzeń drzew), wykonano rekultywację 3,4 km gruntów (1,5 ha), wydzielono grunt o powierzchni 0,16 ha pod planowaną budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305. Dodatkowo, ze środków budżetu województwa, zmodernizowano odcinek drogi o długości 0,75 km. Ponadto przez okres 3 lat rolnicy korzystają z ulg i zwolnień z podatku rolnego.

Projekt scalenia gruntów wsi Naratów, a także założenia do projektu scalenia gruntów wsi Niedźwiedzice realizują koncepcję wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprawy warunków życia i pracy mieszkańców wsi oraz wyeksponowania jej walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych.