Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Informacja przestrzenna nowym Impulsem do rozwoju lokalnego - Edycja VI

  To już szósta edycja wrocławskiej konferencji, na której mogliśmy zapoznać się z dobrymi praktykami w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej. O tym jak ciekawy jest to temat, świadczyć może choćby liczba uczestników. W auli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zgromadziło się około 200 gości, głównie pracowników instytucji samorządowych i rządowych, i to nie tylko z Dolnego Śląska, ale z całego kraju.

Po powitaniu uczestników przez Geodetę Województwa Dolnośląskiego Roberta Pajkerta, konferencję oficjalnie otworzył Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź.

Zanim rozpoczęły się sesje referatowe, wręczono nagrodę w konkursie „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej" ogłoszony w ramach obchodów GISday 2018. Zwycięzcą III edycji Konkursu została Sylwia Nagórna, za stworzenie mapy konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii na Dolnym Śląsku. Dane dotyczące lokalizacji elektrowni zostały pozyskane z Urzędu Regulacji Energetyki. Prowadzi on rejestry i wykazy wytwórców energii w małej instalacji i koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe dotyczących wytwarzania energii elektrycznej. Koncesje zawierają szereg istotnych informacji takich jak: nazwa przedsiębiorstwa, numer koncesji, data rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania koncesji, przybliżona lub dokładna lokalizacja miejsca wytwarzania energii elektrycznej, rodzaj wykorzystanego do pozyskania energii paliwa, rodzaj jednostki wytwórczej i łączna moc zainstalowana w elektrowni.

Konferencję podzielono na trzy tematyczne sesje referatowe. W pierwszej - "Informacja Przestrzenna w planowaniu przestrzennym"- Alina Bieńkowska z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przedstawiła wyniki badania dotyczącego planowania przestrzennego w Polsce. Wynika z nich, że zaledwie dla 30,5 % powierzchni kraju opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z kolei Monika Rutyna i Marta Zborowska z Urzędu Miasta Bolesławiec i Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka opowiedziały jak wykorzystują narzędzia GIS w zarządzaniu gminą w obszarze procedur planistycznych i gospodarki nieruchomościami. Sesję zakończył Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego opowiadając z wielką pasją o zastosowaniu technologii GIS w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym.

W drugiej sesji "Informacja Przestrzenna w realizacji zadań publicznych" wysłuchaliśmy referatu o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a pracownicy PGE Wody Polskie opowiedzieli o możliwości wykorzystania bazy danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Dowiedzieliśmy się też jak prowadzić zadania gminy w zakresie inwestycji i transportu zbiorowego z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej na przykładzie Gminy Jarocin. Natomiast pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opowiedzieli o Geoportalu Dolny Śląsk jako przydatnym narzędziu do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jako baza przystanków wykorzystywana przez zarządców, turystów i przewodników.

Podczas ostatniej sesji - "Nowe trendy w zastosowaniach GIS" - pracownicy Urzędu Miasta w Poznaniu zaprezentowali trójwymiarowy model miasta jako część poznańskiego SIP-u. Dowiedzieliśmy się o nowych e-usługach funkcjonalnościach, narzędziach i bazach danych w rozbudowanym Geoportalu Dolny Śląsk, który uruchomiony został w ubiegłym tygodniu. Sesje zakończył referat Anny Pierzchały z Esri Polska "GIS jako narzędzie do mądrego planowania rozwoju miasta/gminy".

(Źródło tekstu: http://www.gisplay.pl/konferencje/136-konferencje/8004-o-gis-ie-w-zarzadzaniu-przestrzenia-na-konferencji-we-wroclawiu.html)

Poniżej, korzystając z uprzejmości prelegentów publikujemy prezentacje:"

 1. „Statystyka a planowanie przestrzenne" Alina Bieńkowska - Urząd Statystyczny we Wrocławiu
   
 2. „Narzędzia GIS wspierające zarządzanie gminą w obszarze procedur planistycznych i gospodarki nieruchomościami" - Monika Rutyna i Marta Zborowska - Urząd Miasta Bolesławiec i Urząd Gmina Warta Bolesławiecka
   
 3. Korzyści wynikające z zastosowania technologii GIS w regionalnym planowaniu przestrzennym" Przemysław Malczewski - Instytut Rozwoju Terytorialnego
   
 4. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" asp. szt. Kamil Drogoń - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
   
 5. „Czym jest baza danych ewidencji wód , urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i jak można wykorzystać informacje w niej zawarte"Izabela Jankowiak i Krzysztof Pleśniak – PGW Wody Polskie
   
 6. „Prowadzenie zadań gminy w zakresie inwestycji i transportu zbiorowego z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej"Anita Szymańska i Tomasz Ratajczak – Gmina Jarocin
   
 7. „Geoportal Dolnego Śląska jako przydatne narzędzie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz baza przystanków wykorzystywana przez zarządców, turystów i przewoźników"Paweł Bąk – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   
 8. „Model 3D jako integralna część Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania" - Michał Michałowski i Grzegorz Hopek – Urząd Miasta Poznania
   
 9. „Więcej? Szybciej? Lepiej? – nowa odsłona Geoportalu Dolny Śląsk"Paulina Dmoch i Tomasz Bieroński – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   
 10. „GIS jako narzędzie do mądrego planowania rozwoju miasta/gminy" - Anna Pierzchała - ESRI Polska