Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Baza Bibliotek na Geoportalu Dolny Śląsk

Informujemy, że na Geoportalu Dolny Śląsk jest już dostępna mapa przedstawiająca lokalizację bibliotek publicznych oraz ich filii, a także lokalizację bibliotek pedagogicznych na Dolnym Śląsku.

Biblioteki publiczne są samorządowymi instytucjami kultury, wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Dane o bibliotekach publicznych pochodzą z rejestru prowadzonego przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Biblioteki pedagogiczne są placówkami oświatowymi służącymi wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, wspieraniu działalności szkół oraz innych placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych.

Dane o bibliotekach pedagogicznych pozyskane zostały z rejestru Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Organem prowadzącym Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe biblioteki pedagogiczne działają w strukturach powiatowych ośrodków doradztwa. Wspólnie tworzą one sieć bibliotek pedagogicznych współpracujących w ramach Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej.

Biblioteki prezentowane na geoportalu Dolny Śląsk zawierają szczegółowe informacje m.in. o lokalizacji i adresie biblioteki, telefonie kontaktowym, adresie mailowym, a także stronie internetowej.

Zachęcamy do korzystania z modułu wszystkich zainteresowanych czytelnictwem w naszym województwie!