Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

« Powrót

Aktualizacja modułu mapowego „Plany urządzeniowo-rolne gmin”

Na Geoportalu Dolny Śląsk zaktualizowany został moduł mapowy „Plany urządzeniowo - rolne gmin". Po aktualizacji dostępnych jest aż 35 Planów.

Moduł dostępny pod adresem: https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/#gpmap=gp60

Poza tematyką związaną z rolnictwem, Plany zawierają też informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz turystyki i rekreacji. Przedstawiają planowane i istniejące szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne, kajakowe), ścieżki dydaktyczne, punkty widokowe i miejsca atrakcyjne turystycznie. Na mapach znajdziecie także istniejące i planowane formy ochrony krajobrazu, pomniki przyrody oraz obszary ochrony krajobrazu kulturowego i obszary cenne krajobrazowo.

Plany urządzeniowo - rolne gmin opracowywane są przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.