Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Aktualności

Udostępnianie KARTO10k

Informujemy, że Standardowe Opracowania Kartograficzne KARTO10k udostępniane są aktualnie w...

Usługi WMS dla danych z Geoportalu

Usługi WMS dla danych z Geoportalu Dolny Śląsk W ramach Geoportalu Dolny Śląsk...

Wrocławski GISDAY 2017

Wrocławski GISDAY 2017 W dniach 15 - 16 listopada 2017 r. Wydział Geodezji i...

Konkursu „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej”

Ogłaszamy II edycję konkursu „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej"! Konkurs trwa od...

Nowy wzór wniosku

Informujemy, że od dnia 9 listopada 2017r. obowiązuje zmieniony wzór wniosku o udostępnienie...

Dolny Śląsk na XVII-wiecznych mapach

Od 26 października 2017 roku Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza na unikalną w skali Europy...

Nowy moduł "Mapy Historyczne"

Moduł zawiera mapy archiwalne dla obszaru Dolnego Śląska. Do modułu sukcesywnie dodawane będą...

Nowa ORTOFOTOMAPA na Geoportalu Dolny Śląsk

Do Geoportalu Dolny Śląsk do modułu „Ortofotomapy" zostały dodane nowe arkusze ortofotomapy...

Nowe arkusze KARTO10k z 2016 roku

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze...