Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

2. Nadzór merytoryczny nad DBGiTR we Wrocławiu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2011 r. do zadań Działu ds. Koordynacji Prac Geodezyjno – Urządzeniowo - Rolnych oraz Ochrony Gruntów Rolnych Wydziału Geodezji i Kartografii należy nadzór merytoryczny nad Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych, to jest:

  • prowadzenie czynności techniczno-finansowych w zakresie dochodów budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych,
  • wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych na terenie województwa,
  • planowanie i sprawozdawczość w zakresie prowadzonych zadań,
  • przygotowanie projektów Uchwał Zarządu w sprawie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów i przygotowanie opinii w tych sprawach,
  • przygotowanie decyzji w imieniu Marszałka o umorzeniu opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje użyteczności publicznej i sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości w tym zakresie.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr LVIII/1025/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. (format pdf)

2. Uchwała Nr 373/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia procedury wnioskowania o wykonanie i procedury odbioru prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i wycen nieruchomości oraz ustalenia asortymentu prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i wycen nieruchomości wykonywanych przez jednostkę budżetową - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu na rzecz jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego. (format pdf)