Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 2014, na Pergoli przy wrocławskiej Hali Stulecia, odbył się Jubileuszowy Piknik Funduszy Europejskich. Jedną z najważniejszych atrakcji Pikniku była prezentacja wybranych beneficjentów Funduszy Unijnych z województwa dolnośląskiego. 

Geoportal Dolnego Śląska powstał w ramach realizacji projektu pn „Budowa systemu bazy danych topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji". Realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, jako:

Priorytet 2 - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku" - Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.2 - „Rozwój usług elektronicznych"

Na naszym stoisku można było obejrzeć multimedialne prezentacje przedstawiające możliwości naszego systemu, skorzystać z aplikacji i zasięgnąć porad dotyczących jej działania i użytkowania.

 Dla dzieci przygotowane zostało oddzielne stanowisko, na którym mogły się wykazać zdolnościami plastycznymi. Przygotowane zostały zestawy reklamowe promujące Geoportal oraz Wydział Geodezji i Kartografii.