RPO 2014-2020

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

            

Województwo Dolnośląskie włącza się w obchody Międzynarodowego Roku Mapy, który ustanowiony został z inicjatywy Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej i potrwa w roku 2015 i 2016. Szczegóły obchodów w Polsce dostępne są na stronie www.rokmapy.pl.

Obchodom MRM w województwie dolnośląskim będą towarzyszyły wystawy, warsztaty oraz konkursy. Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W tabeli poniżej zamieszczamy planowane wydarzenia towarzyszące obchodom Międzynarodowego Roku Mapy. Organizatorem obchodów jest Wydział Geodezji i Kartografii przy współudziale Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

WYDARZENIE

NAZWA

TERMIN

MIEJSCE

WYSTAWA 

Atlas i mapy jako źródło informacji

czerwiec 2015 – luty 2016

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

WYSTAWA 

Dawne Plany Wrocławia

listopad 2015 – luty 2016

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

WYSTAWA

Literackie podróże z mapą  

Bliżej kartografii      

Świat map   

marzec – kwiecień 2016

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

WYSTAWA

Mapy urzędowe

maj – czerwiec  2016

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

WYSTAWA

Atlas źródłem informacji

lipiec 2015 lipiec 2016

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

filia w Jeleniej Górze

WYSTAWA

Mapy turystyczne powiatu strzelińskiego

lipiec –sierpień 2015

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

filia w Strzelinie

Mapy dawne Strzelina

wrzesień 2015

WYSTAWA

Mapy regionu Dolnego Śląska

Powiat świdnicki na kartach map

lipiec 2015 lipiec 2016

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

 filia w Świdnicy

WYSTAWA

Międzynarodowy Rok Mapy

lipiec 2015 lipiec 2016

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Wałbrzychu

KONKURS PLASTYCZNY

Świat Map

 

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

SZKOLENIA

1.Szkolenia dla nauczycieli geografii i przyrody „Mapa cyfrowa –innowacyjne narzędzie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych"

2.Szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tym UMWD „ Dostęp do danych przestrzennych i map cyfrowych -  nowe możliwości pracy urzędnika"

 

Wydział Geodezji i Kartografii  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

WYSTAWA

WARSZTATY

GALA

Zamkowe spotkania z mapami regionu ( gala podsumowująca -  połączona z warsztatami
 i wykładami dla dzieci
i młodzieży)

kwiecień – maj 2016

Zamek Piastowski
w Legnicy


Partnerzy:

Dolnosląska Biblioteka Pedagogiczna

Międzynarodowy Rok Mapy

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego