Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

Ogłaszamy III edycję konkursu

„Dolny Śląsk na kompozycji mapowej" !

Konkurs trwa od 15. listopada 2018 roku do 1. marca 2019 roku.

 

Aby wziąć udział w konkursie:

  1. Stwórz kompozycję mapową przedstawiającą dowolne aspekty przestrzeni otaczającej człowieka. Tematyka powstałej mapy powinna odnosić się do  procesów i zmian zachodzących w przyrodzie niezależnie od działalności człowieka jak i dzięki działalności człowieka (tj. do zjawisk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych).
  2. Pracuj przy wykorzystaniu oprogramowania ArcGIS firmy Esri (istnieje możliwość wykorzystania 60-dniowej darmowej wersji testowej oprogramowania -  http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial).
  3. Skomponuj jedną lub kilka warstw graficznych (powiązanych tematycznie). Obiekty na warstwach mogą być reprezentowane przez punkty, linie lub poligony wraz z tabelami atrybutów.
  4. Obejmij zasięgiem obszar całego województwa dolnośląskiego lub jego część
    (obszar nie mniejszy niż 5 sąsiadujących ze sobą powiatów).
  5. Wykorzystaj gotowy podkład mapowy udostępniony przez Organizatora
    w postaci WMS-a.

WMS:

http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_miejscowosci/MapServer/WMSServer

http://geoportal.dolnyslask.pl/gpservices/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMSServer

WMTS:

http://geoportal.dolnyslask.pl/gprest/services/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer/WMTS

  1. Prześlij mailowo na adres organizatora (warsztaty.gisday2018@gmail.com) pracę w postaci skompresowanego pliku .zip lub .rar. Powinien on zawierać wszystkie pliki .shp (shapefile) tworzące kompozycję, wizualizację kompozycji w pliku o rozszerzeniu .mxd oraz biblioteki stylów (jeżeli zostały utworzone przez Uczestnika).

 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny tutaj.