RPO 2014-2020

Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

   KONFERENCJA 

ORGANIZOWANA W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO ROKU MAPY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. Świat Map

 

18 maja 2016 roku w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. Świat Map. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Został on zorganizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu oraz Wydział Geodezji i Kartografii UMWD w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w województwie dolnośląskim. Celem konkursu było przedstawienie świata widzianego przez młodego człowieka poprzez wykonaną samodzielnie mapę.

Spotkanie otworzyła Iwona Nakonieczna – Zastępca dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii, dziękując laureatom konkursu za zaangażowanie i pomysłowość w wykonaniu prac plastycznych. Zapoznała także gości z ideą obchodów Międzynarodowego Roku Mapy.

W uroczystości wzięła udział Ewa Mańkowska- Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, która wręczyła nagrody ufundowane przez Urząd. Laureaci konkursu wybrani zostali w trzech kategoriach: szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazjum. Dodatkowo dwa specjalne wyróżnienia otrzymała najmłodsza, niespełna pięcioletnia uczestniczka konkursu oraz uczennica liceum.

Nagrody oraz dyplomy otrzymali również nauczyciele - opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Po zakończeniu uroczystości na wszystkich chętnych czekała miła i unikalna niespodzianka zorganizowana przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii. Młodzi miłośnicy map mogli zapoznać się z technologią opracowania map cyfrowych i ich publikacją na Geoportalu Dolny Śląsk. Dodatkowo zobaczyli jak i gdzie przechowywane są mapy oraz jak wygląda wydruk wielkoformatowych map na ploterze.

 

   

 

 

Gala podsumowująca dolnośląskie obchody Międzynarodowego Roku Mapy 

26 kwietnia 2016 roku odbyła się gala podsumowująca dolnośląskie obchody Międzynarodowego Roku Mapy. Podczas uroczystości na Zamku Piastowskim w Legnicy Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa oraz Robert Pajkert - Geodeta Województwa, wręczyli nagrody laureatom konkursów, których motywem przewodnim była mapa, zarówno tradycyjna – papierowa, jak i cyfrowa, publikowana na Geoportalu Dolny Śląsk.

Gala w Legnicy była finałem pięciu konkursów o zasięgu wojewódzkim dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które dotyczyły innowacyjnych form prezentacji zjawisk za pomocą map cyfrowych na Geoportalu Dolny Śląsk.

W ramach Międzynarodowego Roku Mapy przeprowadzono konkursy: konkurs plastyczny, konkurs polegający na stworzeniu gry typu Quest, opracowanie scenariusza wycieczki oraz sprawozdanie  z jej realizacji oraz konkurs literacki. W konkursach wzięło udział około 130 dolnośląskich szkół i około 500 uczniów z całego województwa. Nagrody otrzymali uczniowie, nauczyciele, a także wyróżniono szkoły, które szczególnie włączyły się w dolnośląskie obchody roku mapy.

Gala była wyjątkową okazją do rozpropagowania idei GIS (Systemów Informacji Geograficznej) w zakresie technologii opracowania i użytkowania map. Jedną z jej atrakcji był wykład dr inż. Doroty Borowicz-Mićki z Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Dolny Śląsk w dawnej kartografii".

Laureaci pierwszych miejsc w konkursach: MÓJ DOLNY ŚLĄSK oraz WYPRAWA ODKRYWCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA mieli okazje zaprezentować nagrodzone prace, co spotkało się z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem wszystkich zgromadzonych. Przed publicznością wystąpili:

Joanna Grzywa uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim, która przygotowała grę typu Quest pt. „ Poszukiwania atrakcji historycznych i sportowych w Choińcu",

Daria Przybycień uczennica klasy III z Regionalnej Szkoły Turystycznej Technikum im. Jana Pawła II
 w Polanicy Zdroju, która przygotowała grę typu Quest pt. „ Keralop – Wędrówka" oraz

Michał Fidera  uczeń klasy I z Gimnazjum  w Świerzawie, który przygotował propozycję wycieczki pt. „Od źródeł Kaczawy do Wielisławki".

Po uroczystych wystąpieniach i wręczeniu nagród młodzież miała możliwość uczestniczenia
w zaplanowanych na ten dzień atrakcjach: zwiedzaniu wieży św. Piotra Zamku Legnickiego, rekonstrukcji historycznej oraz grze „Quest- Zamek Piastowski z Fabułą". Na szczęście pogoda dopisała, ponieważ gry i zabawy odbywały się w plenerze, na dziedzińcu zamkowym.

Uroczysty obiad w salach zamkowych zakończył galę.

Organizatorami obchodów Międzynarodowego Roku Mapy na Dolnym Śląsku był: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Edukacji i Nauki) oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Patronat nad wydarzeniami objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Informacje na temat obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce znajdują się na stronie internetowej  www.rokmapy.pl. O obchodach dolnośląskich można dowiedzieć się więcej, odwiedzając stronę wgik.dolnyslask.pl/web/start/mrm.

Ponadto nadal zapraszamy do oglądania zwycięskich prac w zakładce KONKURSY wgik.dolnyslask.pl/web/start/konkursy1.

 

   

 

     

 

   

 

 

 Konferencja "GIS sposobem na ciekawą lekcję – wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w dydaktyce szkolnej"

 

W dniu 3 marca 2016 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja „GIS sposobem na ciekawą lekcję – wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w dydaktyce szkolnej", poświęcona współczesnym cyfrowym mapom i możliwościach ich wykorzystania w szkole. Konferencję otworzyła Ewa Mańkowska, wicemarszałek województwa.

 

Spotkanie było jednym z punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy, ustanowionego przez Międzynarodową Asocjację Kartograficzną. Dolny Śląsk bierze czynny udział w wielu wydarzeniach związanych z tą inicjatywą.

- Liczymy, że z dzisiejszego naszego spotkania wyniosą Państwo wiedzę o systemach informacji przestrzennej, jak i przekonanie, że GIS jest pomocnym i atrakcyjnym narzędziem do wykorzystania w dydaktyce szkolnej – mówiła podczas otwarcia konferencji wicemarszałek Ewa Mańkowska.

 

Zasoby internetowe związane z GIS-em dają nieograniczone możliwości przygotowania ciekawych materiałów, które mogą wzbogacić lekcje i pomóc w przyswojeniu wiedzy przez uczniów. Wiele narzędzi, wykorzystujących internetowe mapy cyfrowe, jest bezpłatnych i łatwych do zastosowania. Jednym z nich jest Geoportal Dolny Śląsk, portal poświęcony cyfrowym mapom województwa dolnośląskiego.

Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego: Iwona Nakonieczna, Tomasz Figurski, Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a także dr. hab. Mariusz Szymanowski z Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Wsparcia merytorycznego udzieliła również firma ESRI Polska, prezentując między innymi gotowe scenariusze ciekawych lekcji w oparciu o systemy GIS.

Nauczyciele żywo zainteresowani tematyką konferencji wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych konferencjach lub warsztatach poświeconych tematyce GIS i wprowadzaniu jej  na swoich lekcjach. 

Organizatorzy konferencji:  Wydział Edukacji i Nauki , Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli serdecznie dziękują uczestnikom konferencji  za obecność.

Prezentacje referatów :

Iwona Nakonieczna Systemy Informacji Geograficznej – ich rola i zastosowanie"

dr hab. Mariusz Szymanowski  Interdyscyplinarne wykorzystanie GIS na studiach wyższych"

Przemysław Malczewski „GIS w klasie i poza nią – przygotowanie profesjonalnej kadry pracowniczej"

Marta Samulowska „Wdrożenia edukacyjne"

Anna Pierzchała „Zastosowanie GIS w praktyce, czyli co czeka ucznia po szkole?"

Tomasz Figurski „Wykorzystanie Geoportalu DolnyŚląsk w procesie edukacyjnym"

 

 

 

Cele konferencji:

  • prezentacja Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w aspekcie ich wykorzystania w dydaktyce szkolnej
  • zastosowanie systemów GIS w różnorodnych dziedzinach nauki
  • omówienie możliwości wykorzystania Geoportalu Dolny Śląsk (jednego z systemów GIS) w dydaktyce szkolnej
  • prezentacja cyfrowych map Dolnego Śląska dostępnych w Internecie
  • przykłady lekcji z wykorzystaniem GISu (przyroda, geografia, historia, biologia i inne)
  • obchody Międzynarodowego Roku Mapy na Dolnym Śląsku

 

Program konferencji:


10.00    Otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

10.10-10.30  Wystąpienia:

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu;

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

Geodeta Województwa Dolnośląskiego

10.30-10.50  Wykład: „Systemy Informacji Geograficznej – ich rola i zastosowanie,

Iwona Nakonieczna, Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

10.50-11.20  Wykład: Interdyscyplinarne wykorzystanie GIS na studiach wyższych 

dr hab. Mariusz Szymanowski Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego,


11.20-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.20 Wykład: „GIS w klasie i poza nią – przygotowanie profesjonalnej kadry pracowniczej"

Przemysław Malczewski, Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu

12.20-13.00  Wykład: „Wdrożenia edukacyjne",

Marta Samulowska, firma ESRI Polska

13.00-13.45  Wykład: „Zastosowanie GIS w praktyce, czyli co czeka ucznia po szkole?"

Anna Pierzchała, firma ESRI Polska

13.45-14.15  Wykład: „Wykorzystanie Geoportalu DolnyŚląsk w procesie edukacyjnym"

Tomasz Figurski, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

14.15  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 
Dodatkowe informacje oraz zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mail kancelaria@dodn.wroclaw.pl 
lub telefonicznie tel. 508 691 035
 
 
 

Partnerzy:

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

 

 

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego