Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

KONFERENCJE 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Informacja przestrzenna

nowym Impulsem do rozwoju lokalnego

Edycja III

W dniu 2 czerwca 2016 roku we Wrocławiu odbyła się III edycja konferencji pod nazwą „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego".  Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej oraz Geodety Województwa Dolnośląskiego Roberta Pajkerta.

Konferencję otworzyła Ewa Mańkowska - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Robert Pajkert – Geodeta województwa Dolnośląskiego.
 
Ideą corocznej konferencji pn. „Informacja Przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego" jest pokazanie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Tegoroczna konferencja poświęcona była tematyce bezpieczeństwa. Zależało nam na tym aby podzielić się z uczestnikami konferencji doświadczeniami związanymi z monitorowaniem zagrożeń  przy wykorzystaniu sytemu informacji przestrzennej.

Współpraca w zakresie wymiany danych przestrzennych ma duży wpływ na bezpieczeństwo w aspekcie lokalnym i regionalnym - mówiła podczas konferencji wicemarszałek Ewa Mańkowska. - W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 są do podziału środki finansowe na realizację projektów zwiazanych z e-usługami publicznymi - informowała wicemarszałek.


Konferencja  została wpisana w obchody Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce jako okazja do zagłębienia, praktykowania i użytkowania  Systemów Informacji  Przestrzennej.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych. Wzięło w niej udział około 160 przedstawicieli instytucji, jednostek samorządowych, m.in.:

 • z powiatów i gmin z województwa dolnośląskiego
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie
 • z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu
 • z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i oddziału w Legnicy
 • z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 • z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
 • z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu
 • z Instytutu Rozwoju Terytorialnego
 • z Biura Rozwoju Wrocławia
 • z Powiatowego Zakładu Katastralnego


W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele firm, GISPartner z Wrocławia, MGGP Areo z Tarnowa oraz studenci Politechniki Wrocławskiej,  Uniwersytetu Wrocławskiego,  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Organizatorami konferencji byli:

 • Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • ESRI Polska


W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przybycie na konferencję i aktywny udział.

Wszystkie prezentacje z konferencji „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego" dostępne będą już wkrótce.  Zapraszamy do korzystania.

Już dzisiaj zapraszamy na następną edycję!

 

Prezentacje do pobrania:

Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu  wojewódzkim – Bogdan Romanowski – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Zastosowanie GIS w działaniach Inspekcji Weterynaryjnej – Grzegorz Wall – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Wykorzystanie platformy zarządzania kryzysowego do planowania działań związanych z bezpieczeństwem w gminie – Stanisław Włodarczyk –Urząd Miasta Szklarska Poręba

Monitoring zagrożeń w mieście - GIS w Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Olga Prasolik, Karina Wronka - Straż miejska m.st. Warszawy

Zastosowanie GIS w poszukiwaniach osób zaginionych przez GOPR – Rafał Chrustek – Grupa Podhalańska GOPR

Wykorzystanie systemów GIS w zabezpieczaniu imprez masowych – Anna Pierzchała – Esri Polska

Bezpieczeństwo publiczne w Geoportalu Dolny Śląsk i innych regionalnych systemach informacji Przestrzennej – Paulina Dmoch – Wydział Geodezji i Kartografii UMWD

Rozwój Dolnośląskiej Sieci szerokopasmowej (DSS) i możliwości wykorzystania w tym w sferze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – Rafał Szymański – DSS Operator

Możliwości wykorzystania środków unijnych w RPO 2014-2020 do realizacji projektów w zakresie informacji przestrzennej i bezpieczeństwa – Anna Witkowska – Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Narzędzia GIS do monitorowania zdarzeń w czasie rzeczywistym – Tomasz Brzeziński, Anna Pierzchała – Esri Polska