Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

W dniu 16 listopada 2016 r. Wydział Geodezji i Kartografii UMWD aktywnie uczestniczył w obchodach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Przestrzennej.

Byliśmy obecni na III Wrocławskim GISDay, organizowanym przez studenckie koła naukowe trzech wrocławskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszym stoisku prezentowaliśmy wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny oraz Geoportal Dolny Śląsk. Zainteresowani mogli otrzymać nowy informator Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD, ulotki, mapy oraz upominki reklamowe Dolnego Śląska.

Podczas sesji wykładowej Katarzyna Kulisiewicz (WGiK UMWD) wygłosiła referat pt. Jak powstaje cyfrowa mapa topograficzna, skierowany przede wszystkim do licznie zebranej młodzieży ze szkół średnich, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z Systemami Informacji Geograficznej. Poprowadziliśmy również warsztaty GIS dla uczniów szkół średnich. Ich tematyka związana była z aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych. W trakcie trwania III GISDay zainagurowany został konkurs „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej", którego celem jest zachęcenie sympatyków systemów informacji geograficznej do zgłębienia informacji o województwie dolnośląskim. Zwycięskie prace – oprócz cennych nagród rzeczowych – zostaną opublikowane w Geoportalu Dolnego Śląska

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie.