GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

geoportal.dolnyslask.pl - zobacz więcej!

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

Geoportal został opracowany w ramach projektu:

„BUDOWA SYSTEMU BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH JAKO PLATFORMY DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ – II ETAP REALIZACJI"

 

„Geoportal Dolny Śląsk" jest nowoczesnym systemem umożliwiającym publikacje, zarządzanie, analizowanie i raportowanie danych przestrzennych, jak również wyszukiwanie i przeglądanie metadanych.
Wszystkie wymienione powyżej działania realizowane są za pomocą aplikacji typu web.  Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, narzędzi oraz standardów z zakresu IT/GIS daje każdemu użytkownikowi dostęp do podobnych funkcjonalności, jakie do tej pory istniały w dedykowanych i kosztownych programach typu desktop.

Aplikacja, która umożliwia użytkownikowi korzystanie z publikowanych zasobów to
web'owa aplikacja GIS

 

Główne cechy wymienionych aplikacji:

Zgodność ze standardami
Platforma iMap obsługuje standardy określone przepisami wykonawczymi do Dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie dostarczanych usług.
Interoperacyjność
System umożliwia łączenie zbiorów oraz współdziałanie usług danych przestrzennych.
Skalowalność systemu
Otwartość systemu pozwala na rozbudowę - dodawanie komponentów, funkcjonalności. Umożliwia dostęp nieograniczonej ilości użytkowników.
Wyszukiwanie obiektów
Platforma iMap pozwala na proste wyszukiwanie lokalizacji obiektów przestrzennych.
Edycja danych
Rozwiązanie zapewnia pełną obsługę serwisów transakcyjnych pozwalających na edycję (dodawanie, modyfikację i usuwanie) wszystkich typów danych przestrzennych i opisowych.
Zaawansowane funkcje analityczne
System udostępnia zaawansowane narzędzia analiz w oparciu o relacje atrybutowo – przestrzenne na wielu warstwach wraz z tworzeniem raportów i wydruków.
Obsługa metadanych
Intuicyjny klient usługi wyszukiwania CSW zgodnej z art. 9 punkt 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Autoryzowany dostęp
Autoryzowany dostęp do danych przestrzennych oraz ich atrybutów pozwala na funkcjonowanie aplikacji zarówno w sieci wewnętrznej Intranet, jaki i zewnętrznej Internet, przy jednoczesnej ochronie danych.
Sprzedaż materiałów kartograficznych on-line
Dzięki elektronicznym zamówieniom każdy może zamówić materiały kartograficzne dostępne w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym według wybranych przez siebie kryteriów.

Podstawą Geoportalu Dolny Śląsk są wspomniane aplikacje web, oprogramowanie ArcGIS for Server do zarządzania danymi oraz baza danych jako źródło danych przestrzennych i atrybutowych oraz metadanych. Dostęp do danych przestrzennych możliwy jest za pomocą usług REST uruchomionych na platformie ArcGIS for Server. Dzieki temu użytkownik może przeglądać dane zarówno w aplikacji web jak i desktop. Dzięki wykorzystaniu standardów możliwe jest również wykorzystanie usług danych przestrzennych w praktycznie dowolnej platformie GIS.

Poniżej przedstawiona została uproszczona struktura systemu.