Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

3. Zasady przyznawania dotacji

Z dniem 1 stycznia 2011 r., ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, w zakresie ustalonym ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, udzielana jest pomoc finansowa na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w następujących dokumentach:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowych:

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA OCHRONĘ, REKULTYWACJĘ I POPRAWĘ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH

1. UCHWAŁA NR 3067/V/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 3067/V/16 (format pdf)
Wzór tablicy "Droga Transportu Rolnego"
 (format jpg)

2. UCHWAŁA NR 6326/IV/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 6326/IV/14 (format pdf)
Wzór tablicy "Droga Transportu Rolnego"
(format jpg)

3. UCHWAŁA NR 5061/XII/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 5061/XII/13 (format pdf)

4. UCHWAŁA NR 4817/IV/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 4817/IV/13 (format pdf)

5. UCHWAŁA NR 1941/IV/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 1941/IV/12 (format pdf)
Wzór tablicy "Zbiornik Retencji Wodnej" (format jpg)

6. UCHWAŁA NR 1133/IV/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 1133/IV/11 (format pdf)

7. UCHWAŁA NR 661/IV/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 17 maja 2011 r.  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 661/IV/11 (format pdf)


- dotacje celowe:

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA OCHRONĘ, REKULTYWACJĘ I POPRAWĘ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH

1. UCHWAŁA NR 3437/V/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2053/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:

Uchwała nr 3437/V/17 (format pdf)

2. UCHWAŁA NR 6327/IV/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2053/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 6327/IV/14 (format pdf)

3. UCHWAŁA NR 6203/IV/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2053/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 6203/IV/14 (format pdf)

4. UCHWAŁA NR 2053/IV/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
Uchwała nr 2053/IV/12 (format pdf)
Wzór tablicy "Zbiornik Retencji Wodnej" (format jpg)