Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

4. Wykaz zadań na które udzielona została dotacja

Rok 2021

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2021, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2021 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Uchwała nr XXX/656/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia  2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Uchwała XXX/656/21

Uchwała XXXVI/726/20 z dnia 15 lipca 2021r. - Zmiana uchwały

 

Faktury za realizację zadania nie mogą być wystawione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, a płatność (część dotycząca dotacji) uiszczona przed otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

Dotacje celowe

Uchwała nr 3632/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2021 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Uchwały Zarządu Wojewódzwa Dolnośląskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rok 2020

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2020, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2020 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Uchwała nr XVII/421/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia  2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Uchwała XVII/421/20

Uchwała XXI/506/20 z dnia 16 lipca 2020r. - Zmiana uchwały

Uchwała XXI/542/20 z dnia 24 września 2020r. - Zmiana uchwały

Faktury za realizację zadania nie mogą być wystawione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, a płatność (część dotycząca dotacji) uiszczona przed otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

Dotacje celowe

Uchwała nr 2027/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2020 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Uchwały Zarządu Wojewódzwa Dolnośląskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rok 2019

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2019, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2019 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Uchwała nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Uchwała VI/124/19

Uchwała IX/233/19 zmiana uchwały

Uchwała XII/289/19 zmiana uchwały

Faktury za realizację zadania nie mogą być wystawione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, a płatność (część dotycząca dotacji) uiszczona przed otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

Dotacje celowe

Uchwała nr 487/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2019 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rok 2018

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2018, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2018 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Uchwała nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:

XLV/1529/18 (format pdf)

XLIX/1743/18 zmiana uchwały (format pdf) 

L/1786/18 zmiana uchwały (format pdf)

 

Faktury za realizację zadania nie mogą być wystawione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, a płatność (część dotycząca dotacji) uiszczona przed otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

Dotacje celowe

Uchwała nr 5022/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2018 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
5022/V/18 (pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Rok 2017

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2017, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2017 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Uchwała nr XXXII/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:

XXXII/1055/17 (format pdf)

zmiana uchwały XXXII/1055/17 (format pdf)

Faktury za realizację zadania nie mogą być wystawione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, a płatność (część dotycząca dotacji) uiszczona przed otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

 

Dotacje celowe

Uchwała nr 3439/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2017 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
3439/V/17 (format pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Rok 2016

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2016, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2016 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Uchwała nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:

XX/567/16 (format pdf)

Zmiana uchwały XX/567/16 (format pdf)

Zmiana uchwały XX/567/16 (format pdf)

Faktury za realizację zadania nie mogą być wystawione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, a płatność (część dotycząca dotacji) uiszczona przed otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 

 

Dotacje celowe

Uchwała nr 1907/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2016 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
1907/V/16 (format pdf)
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Rok 2015

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2015, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2015 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Uchwała nr VII/66/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
VII/66/15 (format pdf)
Zmiana uchwały VII/66/15 
(format pdf)

 

Dotacje celowe

Uchwała nr 146\V\15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2015 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
146\V\15 (format pdf)
Zmiana uchwały 146/V/15 (format pdf)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Rok 2014

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2014, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2014 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych

Uchwała nr LIII/1963/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1634/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
LIII/1963/14 (format pdf)
 

Uchwała nr LII/1887/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1634/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
LII/1887/14 (format pdf)
 

Uchwała nr XLVIII/1634/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
XLVIII/1634/14 (format pdf)

Dotacje celowe

Uchwała nr 5686/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5359/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 llutego 2014 r. w sprawieudzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2014 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
5686\IV\14 (format pdf)

Uchwała nr 5359/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 llutego 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2014 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
5359\IV\14 (format pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rok 2013

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2013, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2013 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowych:

Uchwała nr XL/1241/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/1007/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
XL 1241 13 (format pdf)

Uchwała nr XXXVIII/1118/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/1007/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
XXXVIII 1118 13 (format pdf)

Uchwała Nr XXXIII/1007/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
XXXIII_1007_13
(format pdf)

- dotacje celowe:

Uchwała nr 4433/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3614/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2013 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
4433 IV 13 (format pdf)

Uchwała nr 3614/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2013 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

Do pobrania:
3614_IV_13 (format pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rok 2012

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków o udzielenie dotacji, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz na podstawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2012, z budżetu Województwa Dolnośląskiego udziela się w 2012 roku pomoc finansową w formie dotacji celowych oraz dotacje celowe na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowych:

1. Uchwała nr XXVI/708/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/549/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiegoz dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

Do pobrania:
XXVI 708 12 (format pdf)

2. Uchwała nr XXII/549/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania:
XXII 549 12
(format pdf)

- dotacje celowe:

Uchwała nr 2106/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia z budżetu województwa Dolnośląskiego w 2012 roku dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Do pobrania: 
2106_IV_12 (format pdf)