Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

5. Wnioski i inne dokumenty niezbędne do pozyskania dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Do pobrania:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
 2. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania
 3. Oświadczenie o danych niezbędnych do sporządzenia umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego
 4. Oświadczenie o zabezpieczeniu własnych środków finansowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
 5. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania rekultywacyjnego
 6. Oświadczenie o wartości robót brutto
 7. Oświadczenie o zastosowaniu się Dotowanego do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 8. Wniosek o wypłatę pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym osób fizycznych):

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie o danych niezbędnych do sporządzenia umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla osób fizycznych
 4. Oświadczenie o zabezpieczeniu własnych środków finansowych w budżecie Dotowanego
 5. Oświadczenie o wykonaniu zadania systemem gospodarczym
 6. Oświadczenie o danych niezbędnych do umowy - spółdzielnie, spółki
 7. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania rekultywacyjnego
 8. Oświadczenie o wartości robót brutto
 9. Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego

BAZA DOKUMENTÓW JEST SUKCESYWNIE AKTUALIZOWANA