Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ortofotomapy BDOT10k Kartograficzne opracowania tematyczne Niestandardowe opracowania topograficzne Mapa administracyjna Opracowania topograficzne BDOT Zamówienia na mapy

Ortofotomapy

BDOT10k

Kartograficzne opracowania tematyczne

Niestandardowe opracowania topograficzne

Mapa administracyjna

Opracowania topograficzne

BDOT

Zamówienia na mapy

BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

BDOT

 

 

Mapa topograficzna BDOT jest niestandardowym opracowaniem topograficznym. Powstała ona na podstawie bazy danych obiektów topograficznych opracowanej w latach 2010-2012 i obejmuje obszar całego województwa dolnośląskiego. Baza danych została opracowana na podstawie Wytycznych Technicznych TBD (GUGiK, 2008) i zawiera następujące klasy obiektów:

  • jednostki podziału administracyjnego,
  • sieci dróg i kolei,
  • budowle i urządzenia,
  • kompleksy pokrycia terenu,
  • kompleksy użytkowania terenu,
  • sieci cieków,
  • tereny chronione,
  • obiekty inne,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • punkty adresowe.

Obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r., w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych aktualnym, urzędowym opracowaniem jest baza danych obiektów topograficznych BDOT10k.

 

przykładowy arkusz »