Lokalizacja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

GEOPORTAL DOLNY ŚLĄSK

E-usługa - zamawianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aktualności

Nowy moduł na Geoportalu Dolny Śląsk - Kataster ciepła odpadowego

Geoportal Dolny Śląsk wzbogacony został o nowy moduł „Kataster ciepła odpadowego".

Link dostepny jest tutaj.

 

 

Prezentuje on informacje o przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych zlokalizowanych na Dolnym Śląsku, które są emitorami ciepła odpadowego. Informacje zawarte w bazie  określają moc i temperaturę źródeł ciepła odpadowego. Przestrzenne umiejscowienie danych (geolokalizacja) jest kluczową cechą katastru.

Dane powstały w ramach międzynarodowego projektu CE-HEAT „Kompleksowy model wykorzystania ciepła odpadowego w regionach Europy Środkowej" („Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions"). Liderem projektu jest E-Institute ze Słowenii a jego  dolnośląskim partnerem „Poltegor – Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego.

Co to jest ciepło odpadowe?

Ciepło odpadowe to energia w postaci ciepła, powstająca przy okazji innych procesów, która nie jest odbierana i wykorzystywana, a najczęściej rozpraszana. Ciepłem odpadowym jest na przykład ciepło spalin, pary wylotowej czy powstające w efekcie pracy procesorów. Jest nim też energia towarzysząca przemysłowym procesom chemicznym. Ciepło odpadowe w procesie produkcyjnym związanym z przetwarzaniem energii jest marnowane poprzez wypromieniowywanie czy celowe rozproszenie. Odzyskiwanie tej energii, choć w wielu przypadkach trudne, jest korzystne, zarówno z punktu widzenia efektywności, jak i ograniczenia wpływu na środowisko. Wychwyt i wykorzystanie energii z ciepła odpadowego oznacza, że nie trzeba jej dodatkowo wytwarzać. Wykorzystanie ciepła odpadowego może być rozwiązaniem przyczyniającym się do obniżenia kosztów produkcji energii, a co za tym idzie – jednym ze sposobów na mniejszą eksploatację nieodnawialnych źródeł energii oraz ochronę środowiska.